hóa đơn bán lẻ
16 Th3

Hướng dẫn đặt in online qua website: inhoadonnhanh.net

Thủ tục đặt in hóa đơn bán lẻ dễ dàng qua website: inhoadonnhanh.net qua các bước sau:

Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm cần đặt và lựa chọn đặt hàng. Hóa đơn bán lẻ bao gồm các loai: Hóa đơn bán lẻ, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất nhập kho.

+ Điền thông tin đặt hàng theo bảng điền thông tin Đặt in hóa đơn online form. Theo đường dẫn: https://inhoadonnhanh.net/bao-gia-hoa-don-ban-le/ cho đặt in hóa đơn bán lẻ, phiếu thu, chi, phiếu xuất nhập kho ..

+ Viết đủ các thông tin: số điện thoại, email, website… vào phần thông tin bổ sung (nếu muốn cho vào maket hóa đơn).

+ Phần đính kèm: khách hàng gửi kèm các mẫu đế xuất hoặc viết nội dung bằng file word, file excel… hình vẽ logo …

Bước 2: Việt Nam Sáng Tạo sẽ gửi lại maket của hóa đơn và hợp đồng in hóa đơn bán lẻ. (Thời gian 01 ngày làm việc). Maket có thể làm theo mẫu khách hàng gửi theo yêu cầu. Hoặc các mẫu hóa đơn bán lẻ do khách hàng chỉ định.

Logo của công ty có thể cho vào hóa đơn bán lẻ. Nếu bằng hinh thức in cùng mầu mực (không tính thêm phí). Nếu in khác mầu mực in ( tính thêm phí in 200k/ mầu in

Bước 3: Khách hàng gửi mail thông báo duyệt maket. Khách hàng ký hợp đồng gửi tới Việt Nam Sáng Tạo. Chúng tôi sản xuất căn cứ vào maket duyệt. Đồng thời phối hợp thanh toán trước khi Công ty chúng tôi trả hàng.

Bước 4: Trả hàng: Công ty Việt Nam Sáng Tạo sẽ trả hàng và đầy đủ nghiệm thu, và hóa đơn thanh toán. Hình thức trả hàng sẽ lựa chọn cách thức phù hợp.

Leave a comment