24 Th10

Hướng dẫn đặt in online qua website: inhoadonnhanh.net

Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT dễ dàng qua email: vnsangtao@gmail.com hoặc đặt hàng online qua website: inhoadonnhanh.net qua các bước sau:

Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm cần đặt và lựa chọn đặt hàng.

+ Điền thông tin đặt hàng theo bảng điền thông tin: Đặt in hóa đơn GTGT online form.  Theo đường dẫn: https://inhoadonnhanh.net/bao-gia-hoa-don cho đặt in hóa đơn GTGT. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

+ Viết đủ các thông tin: số điện thoại, email, website… Vào phần thông tin bổ sung ( nếu muốn cho vào maket hóa đơn).

+ Phần đính kèm: khách hàng gửi kèm đăng ký kinh doanh mới nhất và CMT phô tô. Công văn cho phép đặt in mẫu 31.5 theo thông tư 39. ( Đối với doanh nghiệp đặt in lần đầu hoặc mở lại mã số thuế).

Bước 2: Công ty Việt Nam Sáng Tạo sẽ gửi lại maket của hóa đơn và hợp đồng in hóa đơn. (Thời gian 01 ngày làm việc). Maket có thể làm theo mẫu khách hàng gửi theo yêu cầu hoặc các mẫu hóa đơn chính xác vị trí dành cho hóa đơn sử dụng cho in máy văn phòng hoặc máy in kim.

Logo của công ty có thể cho vào hóa đơn bằng hinh thức in cùng mẫu mực. (Không tính thêm phí) và in khác mầu mực in ( tính thêm phí in 200k/ mầu in

Bước 3: Khách hàng gửi mail thông báo duyệt maket và ký hợp đồng gửi tới Việt Nam Sáng Tạo. Chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất ngay khi nhận được hồ sơ và tạm ứng hợp đồng. Khi Công ty chúng tôi trả hàng chúng tôi sẽ trả lại đầy đủ hồ sơ đặt in, mẫu hóa đơn phục vụ cho việc phát hành.

Bước 4: Trả hàng: Công ty Việt Nam Sáng Tạo sẽ trả hàng và đầy đủ nghiệm thu, mẫu hóa đơn số 0000000. Hồ sở sẽ gửi trả kèm hóa đơn thanh toán và các hỗ trợ phát hành hóa đơn nếu cần.

Leave a comment