24 Th10

THỦ TỤC PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN:

 • Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn thực hiện theo Khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC. Doanh nghiệp nên hỏi cơ quan thuế  quản lý về hình thức phát hành nộp trực tiếp hay nộp qua mạng trước khi phát hành hóa đơn.

BƯỚC 1 Nộp phát hành hóa đơn  trực tiếp:

 • DOWLOAD HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ(HTKKT). Trên trang Tổng Cục Thuế phiên bản mới nhất.
 • Vào mục Hệ Thống điền đầy đủ Thông tin doanh nghiệp.
 •  Vào mục Hóa đơn chon Thông Báo Phát hành Hóa đơn. (TB01/AC) và nhập dữ liệu theo đúng Hợp đồng và maket đặt in.
 • Chú ý chọn cột 2: mẫu loại hóa đơn trước sau đó mới nhập tại cột mẫu số được.
 • Khi nhập bị lỗi phông chữ trên HTKK thì bạn nhập ra words rồi dán lại.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp gồm: 03 bộ gồm: Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) . Ba bộ mẫu hóa đơn số 0000000 đóng đủ dấu mẫu.
 • Bắt đầu từ ngày 12/06/2017 Thông báo phát hành Hóa đơn và Hóa đơn mẫu phải được gửi đến Cơ Quan Thuế trực tiếp quản lý trực tiếp (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng Hóa đơn.

Bước 2: Nếu phát hành hóa đơn qua mạng:

 • Theo thông tư Thông tư 37/2017/TT-BTC, nhiều cơ quan thuế yêu cầu nộp hồ sơ qua mạng.
 • Hồ sơ nộp qua mạng gồm: 2 file mềm gồm: Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) xuất ra file đuôi .XML(1). File chứa mẫu hóa đơn số 0000000 đóng đủ dấu mẫu đủ số liên của hóa đơ bằng word hoặc excel (2)  thực hiện dễ dàng bằng scan hoặc chụp ảnh rồi pastes vào.
 •  Vào trang :https://nopthue.gdt.gov.vn cắm token ( Chữ ký số) để nộp thông báo phát hành.
 • Vào mục NỘP TỜ KHAI chọn TỆP TỜ KHAI (1) (là tờ khai đã làm trên HTKKT), ký điện tử và Nộp tờ khai.
 • Sau khi Nộp Tờ khai Thông Báo phát hành Hóa đơn. Vào mục TRA CỨU, chọ TRA CỨU TỜ KHAI , kích chọn GỬI FILE PHỤ LỤC (2) (là File scan MẪU PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN 3 liên DÁN vào Words hoặc excel, mẫu số 0 và có đóng dấu mẫu).
 • Bắt đầu từ ngày 12/06/2017, Doanh nghệp được sử dụng hóa đơn sau 02 ngày nộp xong Thông báo phát hành Hóa đơn và Hóa đơn mẫu. Một số cơ quan thuế yêu cầu gửi bản gốc thông báo và mẫu hóa đơn số 0000000 sau khi đã phát hành qua mạng trong thời gian 2-5 ngày. Doanh nghiệp phải hỏi lại cơ quan thuế vì tùy từng thuế sẽ yêu cầu khác nhau.
 • CÁC BẠN THAM KHẢO THÊM TRÊN YOUTUBE của trang kế toán Y Thơ cách phát hành qua mạng:

Leave a comment