thủ tục đặt in hóa đơn
23 Th3

THỦ TỤC ĐẶT IN HÓA ĐƠN LẦN ĐẦU NĂM 2018:

Bước 1: Chuẩn bị, nộp hồ sơ:

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu của doanh nghiệp mới thành lập/ doanh nghiệp mở tạo Mã số thuế phải gửi công văn xin đặt in hóa đơn giá trị gia tăng. Mẫu công văn đặt in hóa đơn lần đầu theo mẫu 3.14, thông tư 39/2014/TT/BTC.

Hồ sơ thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu: (Được yêu cầu cụ thể hơn tùy các cơ quan thuế):

– Đăng ký kinh doanh công chứng.

– Công văn xin đặt in theo mẫu 3.14 thông tư 39.

Bước 2: Cơ Quan Thuế tiếp nhận:

Nếu Hồ sơ nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế quản lý. Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận, ghi thời gian nhận, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ. Cán bộ thuế sé ghi vào sổ văn thư và trả lại 01 phiếu hẹn trả kết quả.

Nếu Hồ sơ gửi qua đường bưu chính. Công chức thuế đóng dấu, ghi ngày nhận hồ sơ, ghi vào sổ văn thư.

Thời hạn giải quyết:  Kể từ ngày 12/06/2017 theo thông tư 37/2017//TT-BTC “. Trong thời hạn 02 ngày làm việc ( hoặc 5 ngày tùy đơn vị thuế) kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải trả Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in ( Mẫu 3.15 Phụ lục 03 ban hành kèm theo thông tư 39)”.

Mẫu 3.15 các bạn tham khảo mẫu ở trên

Bước 03: Tiếp đón cán bộ thuế đến kiểm tra doanh nghiệp:

* Khi cán bộ thuế đến kiểm tra Trụ sở chính , Doanh  nghiệp chuẩn bị sẵn giấy tờ sau.

– Đã treo biển Doanh Nghiệp tại địa chỉ Trụ sở chính.

– Có văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của Công ty là hợp pháp. ( Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà hoặc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công ty).

– Giấy xác nhận địa chỉ kinh doanh của cấp phường/ xã. (Nếu địa chỉ trên giấy phép kinh doanh có độ lệch so với địa chỉ sổ đỏ).

– Giấy Chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh. Đăng ký mẫu dấu. Dấu tròn.

– Có bàn ghế sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động.

– Có hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty đã hoạt động. Công ty có nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng.

Sau khi Cơ Quan Thuế kiểm tra và đồng ý bằng văn bản cho phép Doanh Nghiệp sử dụng hóa đơn. ( Mẫu 3.15) thì Doanh Nghiệp đủ điều kiện đặt in tại nhà in. Việc đặt in hóa đơn phải đặt in hóa đơn với các doanh nghiệp in có chức năng in hóa đơn. Hợp đồng in hóa đơn phải hoàn thành thủ tục ký hợp đồng và nghiệm thu đầy đủ lưu tại nhà in và doanh nghiệp đặt in.

Doanh nghiệp phải phát hành hóa đơn đầy đủ mới được sử dụng hóa đơn hợp pháp và hợp lệ.

Leave a comment