Biên lai phí, vé

Sku: 0020

Out of stock

Các loại phí, lệ phí sử dụng tại xã phường: phí chứng thực bản sao từ bản chính. chứng thực bản sao từ bản gốc, chứng thực chữ ký, công an: lệ phí cấp thẻ căn cước.., trường học: thu học phí kỳ 1, kỳ 2, học phí theo tháng… với nội dung in tên các lệ phí thu, số tiền được đóng quyển phát hành với cơ quan thuế. Giá chưa thuế VAT, theo giá bán x số lượng dưới đây:

This product is currently out of stock and unavailable.