Hóa đơn các bon 21×29.7, Mã 03q-200q

Sku: 0041

In Stock

Hóa đơn các bon 3 liên T_H_X khổ 21x 29.7cm (A4) in mực xanh tím cho liên 1/liên 3, mực đỏ cờ/liên 2, In bảo mật phát quang tại liên 2, in chống ký tại liên 2, liên 3, ghim đóng 50 số/ quyển; Gia công lựa chọn rãnh xé liên 2,3 cho viết tay, Keo đầu cho hóa đơn in kim; In logo tính thêm 220k/ mỗi mầu

1.144.00011.000.000

Clear selection