Hóa đơn bán lẻ mã 10q đến 200q (khổ A4, A5, 19×27)

Sku: 0007

In Stock

Quyển hóa đơn bán lẻ, phiếu thu, phiếu chi, xuất nhập kho bằng giấy các bon 19×27, in mực xanh tím (haowjc các mực khác theo chi định) cho các liên, ghim đóng 50 số/ quyển; Gia công lựa chọn rãnh xé cho các liên.

  • Giá báo cho 3 liên (cacbon THX)
  • Trường hợp in 2 liên giá bằng 75% x đơn giá 3 liên, in 4 liên trở lên mỗi liên giá tính thêm 35% x đơn giá 3 liên\
  • Đặt hàng online dễ dàng theo báo giá và số lượng dưới đây:

380.0005.200.000

Clear selection